Preventief Conserveren

Opvang Calamiteiten

Samen calamiteitenpreventie op een hoger peil brengen

Den Haag kent vele musea en andere openbare erfgoedinstellingen, die als tweeledige taak hebben om erfgoed te beheren én toegankelijk te maken voor het publiek. Dit vraagt om een beheers-, behouds- en veiligheidsbeleid. Het Haags Preventie Netwerk is een samenwerkingsverband waarvoor conservatoren, collectiebeheerders en veiligheidscoördinatoren van in principe alle Haagse musea en erfgoedinstellingen zijn uitgenodigd. Doelstellingen van de samenwerking zijn:

Stimuleren

Het stimuleren dat door de deelnemende instellingen beheers-, behouds- en veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld en op peil gehouden

Delen

Het delen van ervaringen en expertise met betrekking tot het aandachtsveld en het bieden van ondersteuning, ook in het geval van een daadwerkelijke calamiteit.

U

Onderzoek

Het (laten) uitvoeren van onderzoeksprojecten ten behoeve van het aandachtsveld.

Preventie is belangrijk voor alle erfgoedinstellingen in Nederland

HPN, voor Haagse Erfgoedinstellingen

In 2002 is op initiatief van het toenmalige Instituut Collectie Nederland (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) samen met de Haagse erfgoedinstellingen een verkennend project gestart, met als doel het maken dan wel actualiseren van een calamiteitenplan. De ervaringen uit deze Haagse Pilot hebben geleid tot een meer permanente samenwerking van Haagse erfgoedinstellingen op het gebied van preventieve conservering en omgaan met calamiteiten in het Haags Preventie Netwerk (HPN).

Woord van dank Als oud-voorzitter heeft Michel van de Koppel de afgelopen jaren (2016 tot 2018) het Haags Preventie Netwerk uitstekende begeleiding gegeven en ervoor gezorgd dat de onderlinge samenwerking een enorme stap heeft gemaakt. Met de uitgewerkte projecten zijn mooie resultaten behaald en is er voor de aangesloten deelnemers waardevolle informatie beschikbaar gekomen, plus een solide communicatie ontstaan dat in geval van nood kan worden gebruikt om collega instellingen te assisteren. Michel: bedankt voor je inzet, en goed dat je gewoon nog doorgaat als actief lid van het Haags Preventienetwerk!

Activiteiten

9

Bijeenkomsten

Halfjaarlijkse bijeenkomsten met een inhoudelijke agenda en gastspreker(s). 

9

Hulpdiensten

Contacten met de hulpdiensten, brandweer, politie en gemeente op het gebied van calamiteitenplannen en afhandeling van incidenten en calamiteiten.
9

Informeel

Informeel onderhouden van onderlinge contacten.
9

Gezamenlijk

Gezamenlijk onderzoek en actiepunten uitvoeren (denk aan planning, beleid maken, oefeningen). Denk bijvoorbeeld aan de geplande oefeningen, de zogenaamde CHV-Tournee, waarbij we op verschillende plaatsen een kleine oefening organiseren.

Risicoanalyse Overstromingen en Extreme neerslag

In de periode maart-juni 2017 hebben erfgoedtalent Kristel Witkam en Reinwardt student Mike van der Steenhoven met vijf Haagse musea, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief de risico’s van overstromingen en extreme neerslag voor erfgoed en organisatie geanalyseerd. Gefinancierd door het Mondriaan Fonds, met begeleiding en advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met expertise van ingenieursbureau Royal Haskoning zijn scenario’s voor overstroming uit zee en wateroverlast als gevolg van extreme neerslag uitgewerkt. Voor de zeven instellingen is geanalyseerd hoe hoog het water bij hun gebouw komt te staan en of en hoe het water binnen kan komen. Vervolgens is nagegaan wat het effect op de collectie en de bedrijfsvoering zal zijn. Met inzicht in de zwakke plekken van iedere organisatie zijn vervolgens maatregelen geïnventariseerd om het erfgoed droog te houden. Ook kwamen de mogelijkheden voor gezamenlijke bescherming, acties en oefeningen goed in beeld. De erfgoedinstellingen hebben onder leiding van de twee enthousiaste projectleiders een actieplan opgesteld dat in een vervolgproject verder zal worden uitgewerkt. De opgedane kennis en ervaring zal ook met het veld worden gedeeld. Het project laat zien dat jonge professionals in korte tijd een mooi resultaat kunnen neerzetten en daarbij fantastische werkervaring opdoen. Deze twee talenten zijn veelbelovend voor de toekomst van het erfgoed!
“We moeten echt gaan rekening houden met wateroverlast. Er gaat veel regen aankomen”.
Edwin van der Hout (Museon)

Edwin van der Hout (Museon)

Voorzitter Haags Preventie Netwerk 2018-19

Notre Dame in NYTimes

Zeer verhelderende beschrijving van de gebeurtenissen bij de brand in de Notre Dame van dit jaar. https://www.nytimes.com/interactive/2019/07/16/world/europe/notre-dame.html Met dank aan Angela Dellebeke

Blue shield aandacht op Radio 1

Donderdag 11 juli jl. was Andrée van Es (voorzitter nationale UNESCO commissie) te gast bij het radioprogramma Spraakmakers. Hier het interview waarin zij praat over belang van erfgoed en gevaren aan de hand van o.a. de brand in de Notre Dame (en de blauw-witte...

Les uit brand Kasteel Duivenvoorde

Op 21 maart 2018 heeft een kleine brand gewoed in de dakgoot van Kasteel Duivenvoorde. Het personeel kon de brand snel genoeg onder controle krijgen. Bij werkzaamheden, die aan het gebouw, en vooral het dak plaatsvinden, is altijd een vermeerderd risico van brand...

Agenda bijeenkomst 2 November

Afgelopen 2 november is het Haags Preventie Netwerk weer bij elkaar geweest. Het was een interessante bijeenkomst met een drukke agenda. Er was o.a een status update over het waterproject en een spreekster van het Rode Kruis die verteld heeft over Ready to Help. Ready...

CHV Oefening

  Samen met het Mauritshuis en de brandweer heeft het Haags Historisch Museum mee gedaan aan een CHV oefening. De oefening vond plaats bij Fire Control op de Tiber in Den Haag. Er werd daar een pop-up museum gecreëerd die onder rook werd gezet om de...

Team Haags Preventie Netwerk

Het Haags Preventienetwerk is een samenwerkingsverband. Het heeft geen formele juridische status. Werkzaamheden worden in natura door instellingen budgetneutraal verricht. Voor eventuele externe financiering tekent de voorzittende instelling.

Op dit moment is het Museon voorzitter van het Haags Preventie Netwerk.

 

HPN Appgroep

Snel en Efficiënt Communiceren

Externe hulp nodig?

Bedrijven waar het Haags Preventie Netwerk mee samenwerkt bij eventuele calamiteiten

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Edwin van der Hout.

Contact-Home