Preventie Conserveren

Opvang Calamiteiten

Kennisdag Collecties en Connecties 13 juni 2022 RCE

Ga naar programma en aanmelden

Germany’s first Emergency Container: equipment for a quick reaction

By Nadine Thiel, Dr. Ulrich Fischer and Frank Petersbezoek artikel

Nieuwste technieken in diefstalpreventie

Law enforcement agencies are now using tech developed by private companies to stop art thieves in their tracks. Image courtesy Interpol. Foiled! How Advanced Technology Is Stopping Art Thieves, Looters, and Fraudsters From Hatching Their Schemes ga naar...

Historische brandveiligheid

Amsterdam Museum ,Brand van het Oude Stadhuis op de Dam(1655) door Jan Abrahamsz. van Beerstraten (1622-1666) DRUKKEN BIJ KAARSLICHT NACHTWERK EN BRANDGEVAAR IN DE PLANTIJNSE DRUKKERIJ In de winter werkten de gezellen van de Plantijnse drukkerij ook in de donkere...

Nieuwe calamiteitenwijzer RCE

Download de calamiteitenwijzer via de RCE-website

WEBINAR DIEFSTAL uit MUSEA

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2020/11/9/webinar-diefstal-in-musea Dit webinar voor collectiebeherende instellingen gaat over diefstal van objecten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert dit samen met het Team Kunst- en...

Corona gevisualiseerd (wereld)

https://www.covidvisualizer.com/

ICT-gezondheid

In deze tijden van afstand houden is het gebruik van computers en telefoons sterk toegenomen. De Teams-app van Microsoft is enkele honderden procenten meer gebruikt dan voorheen. Let dus het gebruik van deze app, zorg ervoor dat u werk en privé gescheiden houdt...

Hulpmiddelen

Indien een culturele instelling nog hulpmiddelen, mondkapjes, handschoenen, desinfectiemiddelen op voorraad heeft en een deel hiervan kan missen: neem contact op met uw plaatselijke Rode Kruis. Alleen dichte verpakkingen. Dank!

Inbraak Singer Laren

Alle musea moesten sluiten vanwege de Coronacrisis. Veiligheid van de collectie was een grote zorg. In het Singermuseum is gebeurd wat in elke instelling in deze tijden wordt gevreesd: criminelen hebben ingebroken en kostbare spullen gestolen....

Samen calamiteitenpreventie op een hoger peil brengen

Den Haag kent vele musea en andere openbare erfgoedinstellingen, die als tweeledige taak hebben om erfgoed te beheren én toegankelijk te maken voor het publiek. Dit vraagt om een beheers-, behouds- en veiligheidsbeleid. Het Haags Preventie Netwerk is een samenwerkingsverband waarvoor conservatoren, collectiebeheerders en veiligheidscoördinatoren van in principe alle Haagse musea en erfgoedinstellingen zijn uitgenodigd. Doelstellingen van de samenwerking zijn:

Stimuleren

Het stimuleren dat door de deelnemende instellingen beheers-, behouds- en veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld en op peil gehouden

Delen

Het delen van ervaringen en expertise met betrekking tot het aandachtsveld en het bieden van ondersteuning, ook in het geval van een daadwerkelijke calamiteit.

U

Onderzoek

Het (laten) uitvoeren van onderzoeksprojecten ten behoeve van het aandachtsveld.

Preventie is belangrijk voor alle erfgoedinstellingen in Nederland

HPN, voor Haagse Erfgoedinstellingen

In 2002 is op initiatief van het toenmalige Instituut Collectie Nederland (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) samen met de Haagse erfgoedinstellingen een verkennend project gestart, met als doel het maken dan wel actualiseren van een calamiteitenplan. De ervaringen uit deze Haagse Pilot hebben geleid tot een meer permanente samenwerking van Haagse erfgoedinstellingen op het gebied van preventieve conservering en omgaan met calamiteiten in het Haags Preventie Netwerk (HPN).

Woord van dank Als oud-voorzitter heeft Michel van de Koppel de afgelopen jaren (2016 tot 2018) het Haags Preventie Netwerk uitstekende begeleiding gegeven en ervoor gezorgd dat de onderlinge samenwerking een enorme stap heeft gemaakt. Met de uitgewerkte projecten zijn mooie resultaten behaald en is er voor de aangesloten deelnemers waardevolle informatie beschikbaar gekomen, plus een solide communicatie ontstaan dat in geval van nood kan worden gebruikt om collega instellingen te assisteren. Michel: bedankt voor je inzet, en goed dat je gewoon nog doorgaat als actief lid van het Haags Preventienetwerk!

Activiteiten

9

Bijeenkomsten

Halfjaarlijkse bijeenkomsten met een inhoudelijke agenda en gastspreker(s). 

9

Hulpdiensten

Contacten met de hulpdiensten, brandweer, politie en gemeente op het gebied van calamiteitenplannen en afhandeling van incidenten en calamiteiten.
9

Informeel

Informeel onderhouden van onderlinge contacten.
9

Gezamenlijk

Gezamenlijk onderzoek en actiepunten uitvoeren (denk aan planning, beleid maken, oefeningen). Denk bijvoorbeeld aan de geplande oefeningen, de zogenaamde CHV-Tournee, waarbij we op verschillende plaatsen een kleine oefening organiseren.

Risicoanalyse Overstromingen en Extreme neerslag

In de periode maart-juni 2017 hebben erfgoedtalent Kristel Witkam en Reinwardt student Mike van der Steenhoven met vijf Haagse musea, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief de risico’s van overstromingen en extreme neerslag voor erfgoed en organisatie geanalyseerd. Gefinancierd door het Mondriaan Fonds, met begeleiding en advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met expertise van ingenieursbureau Royal Haskoning zijn scenario’s voor overstroming uit zee en wateroverlast als gevolg van extreme neerslag uitgewerkt. Voor de zeven instellingen is geanalyseerd hoe hoog het water bij hun gebouw komt te staan en of en hoe het water binnen kan komen. Vervolgens is nagegaan wat het effect op de collectie en de bedrijfsvoering zal zijn. Met inzicht in de zwakke plekken van iedere organisatie zijn vervolgens maatregelen geïnventariseerd om het erfgoed droog te houden. Ook kwamen de mogelijkheden voor gezamenlijke bescherming, acties en oefeningen goed in beeld. De erfgoedinstellingen hebben onder leiding van de twee enthousiaste projectleiders een actieplan opgesteld dat in een vervolgproject verder zal worden uitgewerkt. De opgedane kennis en ervaring zal ook met het veld worden gedeeld. Het project laat zien dat jonge professionals in korte tijd een mooi resultaat kunnen neerzetten en daarbij fantastische werkervaring opdoen. Deze twee talenten zijn veelbelovend voor de toekomst van het erfgoed!

“Heeft iedereen zijn calamiteitenplannen nog op orde?”

Kennisdag Collecties en Connecties 13 juni 2022 RCE

Ga naar programma en aanmelden

Germany’s first Emergency Container: equipment for a quick reaction

By Nadine Thiel, Dr. Ulrich Fischer and Frank Petersbezoek artikel

Nieuwste technieken in diefstalpreventie

Law enforcement agencies are now using tech developed by private companies to stop art thieves in their tracks. Image courtesy Interpol. Foiled! How Advanced Technology Is Stopping Art Thieves, Looters, and Fraudsters From Hatching Their Schemes ga naar...

Historische brandveiligheid

Amsterdam Museum ,Brand van het Oude Stadhuis op de Dam(1655) door Jan Abrahamsz. van Beerstraten (1622-1666) DRUKKEN BIJ KAARSLICHT NACHTWERK EN BRANDGEVAAR IN DE PLANTIJNSE DRUKKERIJ In de winter werkten de gezellen van de Plantijnse drukkerij ook in de donkere...

Nieuwe calamiteitenwijzer RCE

Download de calamiteitenwijzer via de RCE-website

WEBINAR DIEFSTAL uit MUSEA

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2020/11/9/webinar-diefstal-in-musea Dit webinar voor collectiebeherende instellingen gaat over diefstal van objecten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert dit samen met het Team Kunst- en...

Corona gevisualiseerd (wereld)

https://www.covidvisualizer.com/

ICT-gezondheid

In deze tijden van afstand houden is het gebruik van computers en telefoons sterk toegenomen. De Teams-app van Microsoft is enkele honderden procenten meer gebruikt dan voorheen. Let dus het gebruik van deze app, zorg ervoor dat u werk en privé gescheiden houdt...

Hulpmiddelen

Indien een culturele instelling nog hulpmiddelen, mondkapjes, handschoenen, desinfectiemiddelen op voorraad heeft en een deel hiervan kan missen: neem contact op met uw plaatselijke Rode Kruis. Alleen dichte verpakkingen. Dank!

Inbraak Singer Laren

Alle musea moesten sluiten vanwege de Coronacrisis. Veiligheid van de collectie was een grote zorg. In het Singermuseum is gebeurd wat in elke instelling in deze tijden wordt gevreesd: criminelen hebben ingebroken en kostbare spullen gestolen....

Team Haags Preventie Netwerk

Het Haags Preventienetwerk is een samenwerkingsverband. Het heeft geen formele juridische status. Werkzaamheden worden in natura door instellingen budgetneutraal verricht. Voor eventuele externe financiering tekent de voorzittende instelling.

Op dit moment is het Beelden aan Zee voorzitter van het Haags Preventie Netwerk.

 

HPN Appgroep

Snel en Efficiënt Communiceren

Externe hulp nodig?

Bedrijven waar het Haags Preventie Netwerk mee samenwerkt bij eventuele calamiteiten

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Mike van der Steenhoven (Mauritshuis)

Contact-Home