Op 21 maart 2018 heeft een kleine brand gewoed in de dakgoot van Kasteel Duivenvoorde. Het personeel kon de brand snel genoeg onder controle krijgen. Bij werkzaamheden, die aan het gebouw, en vooral het dak plaatsvinden, is altijd een vermeerderd risico van brand aanwezig. Het is daarom goed om een brandwacht aan te stellen, die toezicht houdt op deze risico’s.