Afgelopen 2 november is het Haags Preventie Netwerk weer bij elkaar geweest. Het was een interessante bijeenkomst met een drukke agenda.

Er was o.a een status update over het waterproject en een spreekster van het Rode Kruis die verteld heeft over Ready to Help. Ready to Help kan zorgen voor de extra handen die wij altijd te kort komen als er een crisis is. Voor het HPN kan dit interessant zijn. Als u het verslag zelf wilt ontvangen kunt u deze opvragen door gebruik te maken van het contactformulier.